Naše traily

V okolí Košíc existuje pomerne rozsiahla sieť značených cyklotrás, ktorá sa obmedzuje na existujúce turistické chodníky, lesné cesty, prípadne spevnené cestné komunikácie tretej triedy. MAPA 

Katalóg našich trailov

V okolí Košíc existuje pomerne rozsiahla sieť značených cyklotrás, ktorá sa obmedzuje na existujúce turistické chodníky, lesné cesty, prípadne spevnené cestné komunikácie tretej triedy.

Myslíme si ale, že horská cyklistika je o niečom inom a môže byť ďaleko zábavnejšia, ako jazda po obyčajnej lesnej zvážnici. Preto volíme cestu výstavby cyklotrás-singletrackov postavených len a práve pre potreby nás, cyklistov.

Rozhodli sme sa teda stavať vlastné trasy, ktoré budú zábavné, technické, zaujímavé, nie zas celkom jednoduché, no zároveň dostupné pre širokú cyklistickú verejnosť.

Stiahni mapu