O nás

Sme komunita aktívnych ľudí z Košíc, ktorí sa rozhodli stavať LEGÁLNE, UDRŽATEĽNÉ a ZÁBAVNÉ cyklotraily v miestnych lesoch.

Hlavným cieľom nášho združenia je ponúknuť koncepčné riešenie budovania a rozvoja infraštruktúry pre horskú cyklistiku, na ktorú prostredie Mestských lesov v okolí Košíc poskytuje priam ideálne podmienky.

Našou misiou je zvýšenie atraktivity košického regiónu pre domácich aj zahraničných horských cyklistov, rozšírenie ponuky pre uspokojenie rôznorodých záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta, ako aj ich aktívne zapojenie do budovania a rozvoja cyklotrás, prípadne do športového diania v regióne všeobecne.

V okolí Košíc existuje pomerne rozsiahla sieť značených cyklotrás, ktorá sa obmedzuje na existujúce turistické chodníky, lesné cesty, prípadne spevnené cestné komunikácie tretej triedy.

Myslíme si ale, že horská cyklistika je o niečom inom a môže byť ďaleko zábavnejšia, ako jazda po obyčajnej lesnej zvážnici. Preto volíme cestu výstavby cyklotrás-singletrackov postavených len a práve pre potreby nás, cyklistov.

Rozhodli sme sa teda stavať vlastné trasy, ktoré budú zábavné, technické, zaujímavé, nie zas celkom jednoduché, no zároveň dostupné pre širokú cyklistickú verejnosť.

História nášho občianskeho združenia siaha do roku 2008, kedy ešte pod záštitou SloMBA o.z. vzniká prvý legálny singletrack na území Mestských lesov Košice s názvom Jahoda o dĺžke 2km.

Od roku 2014 je SloMBA o.z. v Košiciach zastúpená občianskym združením KE.CY - košické cyklotraily o.z.. Pod hlavičkou KE.CY sa následne darí vybudovať ďalšie tri legálne singletracky o dĺžke približne 4,4 km (Držhuba, Lesmír, Zlatoklopka). Všetky sú sústredené v rekreačnej oblasti Bankov a sú veľmi ľahko a rýchlo dostupné z mesta priamo bicyklom, mestskou hromadnou dopravou, prípadne autom.

V súčasnosti intenzívne pracujeme na legalizácii existujúcich trailov, ktoré vznikli v dávnejšej dobe mimo aktivít KE.CY a rovnako sa usilovne zameriavame na schvaľovanie nových lokalít a plánovanie výstavby ďalších trás.

Narastajúci počet jazdcov na KE.CY trailoch nám dáva pocit, že sme na dobrej stope a naše aktivity majú v Košiciach svoje miesto.

A navyše... čím viac ľudí bude jazdiť, tým viac ľudí bude zaujímať v akom prostredí jazdia.