Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Košické cyklotraily o.z. (ďalej len "ke-cy.sk"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ke-cy.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

ke-cy.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ke-cy.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ke-cy.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ke-cy.sk.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť ke-cy.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.