Otvorenie Hriešneho singletracku v plnej dĺžke

Tak sme včera oficiálne otvorili trail Hriešny v celej jeho dĺžke za účasti vedenia mesta a médií. Pre nás to znamená veľký úspech, lebo je to naplnenie cieľa - spolupráca s mestom, ktoré rozumie potrebe vytvárať infraštruktúru tohto druhu a finančne podporuje našu aktivitu v tomto smere. Reportáž od TV Košice.

 

  

Trail sme otvorili  a aj pokrstili pivkom od pivovaru Hositinec. 

Doterajšie KE.CY traily sú prevažne situované na Bankovskej strane Čermelskej doliny, na druhej strane doliny od chaty Hrešná sme zatiaľ nemali žiadnu alternatívu zábavnej jazdy bicyklom smerom do mesta.

Túto dilemu sme vyriešili vybudovaním trailu Hriešny s jeho častami Mravenisko, Natural, Výšlapka a Flow Trail. Viac ku jednotivým častiam najdeš na tomto odkaze Hriešny trail a video od Jump Sport Riders najedeš tu video Hirešny Flow .

 

Výstavba celého trailu Hriešny trvala skoro dva roky. V prvom roku sme za pomoci dobrovoľníkov a brigád vybudovali hlavnú kostru celého trailu so všetkými jeho časťami. Následne sa trail jazdil aby sme vychytali jeho muchy a to hlavne v jeho poslednej časti FLOW, ktorá sa nakoniec budovala pomocou mechanizmov. Naplánovanie poslednej FLOW časti sme nechali za úlohu chalanom Zdenovi Žákovi a Metejovi Leibiczerovi a jeho výstabou sme zverili chalanom s o.z. EnjoyTheRide. 


Financovanie výstavby Flow časti zabezpečilo mesto Košice a na jeho úplnu dokočenie prispel JUMPSport. 

 

Vďaka patrí aj: Magistrat Mesta Košice, Mestské lesy Košice a.s. @EnjoyTheRide JUMPSport, Chata Hrešná, Zdeno Zak, Matej Leibiczer a všetkým dobrovoľníkom ktorí sa zúčastňovali na brigádach.

                       

 

Užívajte si trail KE.CY