Pozvánka: KE.CY Singletrack Camp - akcia, aká v Košiciach ešte nebola